Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Nyt fra...

Nyt fra skolelederen - i februar

Vinter i Agerskov
Ja, vi er midt i den danske vinter, og det præger også hverdagen i Agerskov. Når det er koldt, og sneen har lagt sig, myldrer eleverne ud i frikvartererne for at kaste med sne og bygge snemænd. Er vejret til gengæld vådt og gråt, er det betydeligt sværere for eleverne at bevæge sig ud. Men uanset hvad, glæder vi os over at dagene bliver længere og længere, og at lyset vinder frem. Jo, vi nærmer os foråret!
 
Temadage
I januar havde vi to temadage, som vi kaldte ”Grønne Dage”. På forskellig vis satte vi i klasserne fokus på miljø, forurening, genbrug, energi m.v. Det blev et par intense dage, hvor de ældste klasser arbejdede mest med projekter, som skulle vises for de andre i klassen. Og ellers var mange på små ture til miljøstationer, firmaer som arbejder med genbrug m.m.
Til sidst sluttede vi af med et loppemarked i skolens gymnastiksal, hvor der blev solgt genbrugsting, samt ting, eleverne havde lavet af genbrugsmaterialer. Mange lagde vejen forbi loppemarkedet, og det blev en festlig afslutning på temadagene.
 
Musik fra garderne
Fredag den 1. februar havde vi et festligt besøg af Den Sønderjyske Garde. De havde en lille koncert for alle eleverne på ca. ½ time. Samtidig fortalte gardens dirigent om de forskellige instrumenter – hvordan de ser og hvilken lyd, de kan lave. Efter koncerten måtte eleverne selv prøve de forskellige instrumenter, lige fra stortrommen til trækbasunen.
Et super besøg – og vi håber, at garden kommer forbi en anden gang.
 
Skolevalg
8. og 9. klasse har deltaget i Skolevalg. I Samfundsfagstimerne blev der arbejdet med de forskellige politiske partier, og det mundede ud i en debat, med besøg af nogle forskellige ungdomspolitikere. Som afslutning på dette skulle eleverne prøve at stemme, på samme måde som man gør ved et rigtigt folketingsvalg. En rigtig god måde at arbejde med demokrati, frihed og folkestyre.
Vinterferie
I uge 7 har skolen lukket, for at alle kan holde vinterferie. Umiddelbart inden alle går på ferie, holder vi fredag den 8. februar fælles fastelavn for hele skolen. Det foregår fra kl. 12. Her bliver elever og ansatte klædt ud, og der skal slås katten af tønden. Kattedronninger og kattekonger skal kåres. Vi skal kåre AKF-mestre i ”lakridssnørespisning”. Og til sidst er der fastelavnsboller til alle. Det er bare hygge!
 
En stor tak
Torsdag den 27. februar er sidste arbejdsdag for mig på AKF. Og derfor skal der lyde en stor og varm tak til alle for den tid, hvor jeg har fået lov til at være skoleleder, og inden da lærer på skolen. Tak til elever (nuværende og tidligere), forældre, bedsteforældre, skolens bestyrelse, samarbejdspartnere, Agerskov by m.fl.
Jeg tager utroligt meget godt med mig – mennesker og oplevelser, som jeg ikke vil være foruden.
Den 27. februar er der en reception, hvor alle er hjertelig velkommen.
 
Mange hilsner fra Hans Ulrik Munk

07-02-2019 HUM