Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Nyt fra...

Nyt fra skolelederen - i januar

Først vil jeg ønske alle et godt og velsignet nytår.
Vi er i gang med 2019, og foran os ligger der et nyt år med nye dage, nye muligheder, nye udfordringer, nye glæder og nye sorger. Ingen af os kender dagen i morgen, men vi lever livet nu, og skal prøve at agere så godt vi kan i de forskellige situationer.
På AKF har vi kristentroen som en grundpille, og det er ud fra dette vi går året i møde. Det giver os en ballast og en ro, som vi ønsker skal præge hverdagen på skolen.
 
Afrunding inden jul
Onsdag den 19. december havde vi Julefest på skolen. 3. klasse spillede skuespil, og eleverne fra 0. – 6. klasse + musikvalgholdet sang. En super aften med rigtig mange gæster.
Tak til alle som kom til Julefesten. Det er fantastisk at opleve den opbakning, der er til skolen.
Torsdag den 20. december deltog vi alle i en julegudstjeneste i Agerskov Kirke. Med prædiken og salmer mødte vi julens budskab, at Jesus blev født.
Efter gudstjenesten gik vi til skolen. Hyggede i klasserne, inden vi sagde ”God jul” til hinanden.
 
Ny skoleleder
Ved Julefesten blev det også afsløret, hvem der bliver den nye skoleleder på AKF fra den 1. marts. Skolens formand fik ordet og præsenterede her Tonny Dall Sørensen, som ny skoleleder. Han blev mødt med fortjent bifald, og vi glæder os over, at denne brik er faldet på plads. Vi byder Tonny Dall Sørensen hjertelig velkommen, og ser frem til samarbejdet.
 
Undervisning
Skolens kerneopgave er undervisning. Og hver dag foregår der kvalificeret undervisning på alle klassetrin. Det er fantastisk at se, hvordan elever vokser med opgaver, og bliver dygtigere og dygtigere inden for de forskellige fag.
Nogle elever har let ved indlæringen, mens andre kæmper mere med det faglige stof. Det er vores opgave at hjælpe, støtte, og udfordre den enkelte, både fagligt og menneskeligt.
 
Forældredage
En dag om måneden har vi forældredag, hvor alle forældre indbydes til at følge undervisningen. Forældre er velkommen til at deltage hele dagen, men må også komme nogle enkelte timer. Datoer for forældredagene kan man finde på skolens hjemmeside.
 
Temadage
Den 24. og 25. januar vil vi have to temadage, som vi har kaldt ”Grønne dage”. Her vil vi sætte fokus på genbrug, miljø, forurening, grøn energi, klima, klimaplan osv. Vi glæder os til et par dage, hvor vi sætter fokus på dette vigtige tema.
 
Skolen er fyldt godt op
På AKF går der pt. 235 elever. Dvs. skolen er stort set fyldt op. Og når vi ser på næste år, er der stadig plads på nogle klassetrin – men ikke på alle. Derfor opfordrer vi alle nye forældre til så tidligt som muligt at skrive sit barn op, så man kan være sikker på en plads.
 
Mange vinter-hilsner fra Hans Ulrik Munk

07-01-2019 HUM