• Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
image

Nyt fra...

Skolederen har ordet - i maj

Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn.” Sådan er teksten i en af vore dejlige forårssange. Og sangen synger vi gerne med på, for nu er vi nået til denne skønne måned. Alting grønnes og springer ud, og vi nyder, når temperaturen stiger.
Og på AKF glæder vi os til, at vi for alvor skal bruge arealerne udenfor – ikke mindst vore boldbaner, der blev etableret sidste sommer. Og vore bord/bænke er også sat frem, og her nyder elever at sidde, når solen skinner.
 
Ordblindhed
Midt i april måned inviterede vi til et Fyraftensmøde, der handlede om ordblindhed. Vi havde besøg af to lærere og to elever fra Vrigsted Efterskole. De to elever fortalte meget gribende deres egen historie, og de to lærere videregav dele af deres store viden om ordblindhed, om programmet CD-ORD, om Apps til telefoner m.v.
Flere lærere, elever og deres forældre deltog, og vi fik alle rigtig meget ud af mødet.
Som skole er vi opmærksomme på, om eleverne har skrive- og læsevanskeligheder. I indskolingen har vores læsevejleder timer til rådighed, så hun kan sætte ind med små læsekurser mv.
I 3. klasse screenes eleverne for ordblindhed, og er en elev ordblind arbejder vi på at få bevilliget en IT-rygsæk til dem. I 4. klasse bliver disse elever tilbudt et særligt forløb mht. læse- og skrivestrategier. Og endelige har alle elever på skolen mulighed for at få programmet CD-ORD lagt på deres computer.
I øjeblikket er der i to lektioner om ugen en såkaldt ”CD-ORD café”, hvor elever kan få hjælp til programmet.
 
Konfirmation
En del af vore elever i 7. klasse blev konfirmeret i april måned, og nogle få bliver det i maj. Det er en stor dag for eleverne, hvor festlighederne drejer sig om dem. AKF har et samarbejdet med Agerskov Valgmenighed, og derfor blev de fleste elever konfirmeret i Agerskov Kirke. Det var to festlige gudstjenester, som fandt sted sidst i april.
 
Eksamen
Maj måned er lig med begyndelsen på 9. klasses eksamen. Måneden starter med de skriftlige eksamener, og når de er klaret, ændres klassens skema til fagdage. Disse dage handler om de mundtlige fag, hvor eksamen finder sted i juni måned. Det er altid en spændende tid for eleverne og lærerne i 9. klasse, for alle ønsker, at det skal gå så godt som muligt.
Vi ønsker vore elever al held og lykke med deres eksamener.
 
Andre aktiviteter
I løbet af maj måned er der forskellige aktiviteter, som bryder skemaet op. Bl.a. deltager hele skolen i Agerskov Triatlon den 24. maj. Vi har deltaget i Triatlon de foregående år, og det har været meget festligt, hvilket vi også tror og håber det bliver i år. Denne dag regnes for en almindelig skoledag. Kan en elev ikke deltage, skal dette meldes til klasselæreren.
 
Grundlovsdag
Bemærk at skolen er lukket både den 4. og 5. juni, da disse dage indgår i ferieplanen.
 
Mange hilsner fra Hans Ulrik Munk

02-05-2018 HUM