• Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
image

Nyt fra...

Skolelederen har ordet - i oktober

Regn, regn og atter regn! Det er sådan vi tænker på september måned. Her havde vi rigtig mange dage med regn. Og når det regner så meget, er det en udfordring, når vi har frikvarter. Eleverne bliver kolde og våde, og alt hvad de får fat i, er vådt.
Før blev græsset vådt og pløret, når vi spillede fodbold på boldbanerne, så derfor er det en utrolig stor fornøjelse at se og opleve, at vore nye boldbaner kan klare (næsten) al slags vejr.
Selvom vejret er dårligt, bliver der alligevel spillet fodbold, og rigtig mange elever er aktive i frikvartererne.
 
Cykelsponsorløb
De ovennævnte boldbaner er etablereret for de penge, der blev samlet ind ved cykelsponsorløbet i 2016. Og fredag den 15. september blev der igen arrangeret sponsorløb, kagebord og pølsebod til fordel for de udendørs arealer ved skolen.
Der skal lyde en rigtig stor tak til alle som bidrog på den ene eller anden måde denne fredag eftermiddag, og det samlede resultat er bare flot. For der blev i alt samlet lidt over 60.000 kroner ind til AKF.
Det er fantastisk at opleve en sådan opbakning fra elever, forældre, ansatte, familie, venner m.m. Mange tak til alle. Det betyder, at vi lige så langsomt kan gå i gang med at spare op til renovering af den gamle skolegård.
 
Emnedage
I begyndelsen af september var skoleskemaerne sløjfet i tre dage, og i stedet blev der holdt emnedage under overskriften ”Alverdens lande”.
Alle elever var delt op i hold, hvor hvert hold skulle arbejde med deres land. Der blev læst om landet, set små film, der var besøg af folk fra landene, der blev sunget på forskellige sprog, danset, og i grupperne blev der kreeret rigtig mange spændende ting. Overbygningseleverne skulle også forberede en mindre fremlæggelse om de enkelte lande.
Det blev til tre spændende og givende dag, med rigtig megen læring.
 
Skolernes motionsdag
Fredag den 13. oktober deltager hele skolen i Skolernes Motionsdag. Her bliver klasserne delt op sådan, at indskolingen skal i skoven og løbe. Mellemtrinnet skal have cyklerne med i skole og skal ud på en cykeltur. Og overbygningen skal løbe i Agerskov by og omegn, hvor de vil møde forskellige udfordringer.
Alle ved at motion er vigtig, og denne dag vil alle elever være i gang og få motion.
 
Efterårsferie
I uge 42 holder vi efterårsferie, og skolen og SFO vil være lukket hele denne uge.
 
Forældredage
Husk at vi hver måned har forældredage, hvor forældre er velkommen til at følge undervisningen. Se hvilke dage det drejer sig om på skolens hjemmeside.
 
Dødsfald
Til sidst vil jeg orientere om, at skolens formand igennem de seneste år, Preben Lorentzen, døde den 12. september efter længere tids sygdom. Vi takker Gud for hvad skolen fik igennem Preben Lorentzen. Fungerende formand for skolens bestyrelse er Ole Schmidt fra Agerskov.
 
Mange efterårs-hilsner fra Hans Ulrik Munk

04-10-2017 HUM