Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Agerskov Kristne Friskoles håndtering af krænkende adfærd

Hvad er definition på krænkende adfærd?

Der er tale om krænkende adfærd, hvis man udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende kontakt, og oplever, at man har svært ved at forsvare sig. Krænkende adfærd kan fx have karakter af mobning, diskrimination, latterliggørelse, uønsket seksuel opmærksomhed og trusler.

På Agerskov Kristne Friskole ønsker vi at have en anerkendende, respektfuld og tillidsfuld tilgang til hinanden. Derfor tager skolens bestyrelse og ledelse det meget alvorligt, hvis en nuværende eller tidligere elev har været udsat for krænkende adfærd på skolen, og tager på enhver måde kraftigt afstand fra dette.

Skolens bestyrelse opfordrer derfor eventuelt krænkede at tage kontakt til skolens ledelse.

Enhver henvendelse fra en nuværende eller tidligere elev, som giver udtryk for at have været udsat for krænkende adfærd, tages alvorligt. Der udvises diskretion, og der tages hånd om den krænkede på en enhver hensigtsmæssig måde.