Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Forældreråd

Forældrerådets formål er at skabe et godt miljø for børnene og at styrke kendskab og sammenhold blandt klassens forældre.

Forældrerådet er et slags bindeled mellem klassen og skolen og er med til at planlægge mindre aktiviteter i samarbejde med klasselæreren.

I hver enkelt klasse vælges minimum 3 personer til forældrerådet. Valget af forældrerådet sker på årets forældremøde og gælder normalt et år til næste forældremøde.
Klasselæreren er ikke en del af forældrerådet, men inddrages i de planlagte aktiviteter, samt kan i nogle tilfælde være igangsætter.

Forældrerådet skal være loyale mod skolens holdninger. Det skal være det kristne livs- og menneskesyn, der skal være det bærende i rådets arbejde og beslutninger.
Der tilstræbes, at der ved hvert arrangement er et indslag i form af kristne sange/salmer, en andagt eller bibelfortælling.
Ved brug af skolens lokaler skal der altid være en af skolens ansatte til stede.

Udover de aktiviteter forældrerådet arrangerer, kan forældrerådet blive spurgt om en opgave ved Julemarked, cykelsponsorløb o.l.

Forældrerådet kan vælge at oprette en klassekasse, hvor pengene bruges til lejrskoler. Hvis forældrene vælger at oprette en klassekasse, styrer de den selv.
 

Udskriv ovenstående