Billedet på sidehoved
 • Agerskov Kristne Friskole
 • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
 • 74833532
 • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Generelle forventninger på Agerskov Kristne Friskole

Vi forventer af dig som elev:

 • At du med virker til, at alle på skolen kan trives og føle sig trygge.
 • At du kommer til tiden til undervisningen og andre undervisnings relaterede aktiviteter, og medvirker positivt og ansvarligt.
 • At du afleverer dine skriftlige arbejder og møder forberedt til timerne.
 • At du respekterer skolens værdigrundlag og viser en positiv indstilling.

Vi forventer af jer som forældre:

 • At I som forældre er engagerede og lever med i jeres barns skoleliv.
 • At I tager medansvar og har en positiv indstilling til skolen.
 • At I bakker op og giver en hjælpende hånd med lektier og anden forberedelse til skolen.
 • At I engagerer jer og møder op til skole/hjem samtaler, klassemøder, forårsfest, julefest, julemarked m.m.
 • At I bakker op om skolens værdier, f.eks. i forhold til omgangstone, respekt for klassekammerater, det sociale samvær, holdningen til morgensang

Vi forventer at alle elever overholder følgende vigtige regler, som ellers kan medføre bortvisning:

 • Elever må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller narkotiske stoffer af nogen art på skolen, på vej til og fra skole, eller på ture med skolen.
 • På lejrskoler eller studierejser med skolen må piger og drenge ikke overnatte eller komme på hinandens værelser eller værelsesfløj.
 • En elev kan bortvises midlertidigt eller permanent. Vi opfatter det som en sidste udvej på en uholdbar opførsel og adfærd, hvor tillid og samarbejde er ophørt, eller ved bevidst modarbejdelse af skolens regler, holdninger og værdigrundlag. 

 

Udskriv siden