Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Skole- og uddannelsesvejledning

På 7. klassetrin starter arbejdet med uddannelsesbogen. Uddannelsesbogen udarbejdes af eleven og justeres løbende i et samarbejde med forældre, skole og UU-vejleder indtil eleven forlader skolen. Arbejdet med uddannelsesbogen tager udgangspunkt i elevens stærke sider, interesser, forventninger til fremtiden og udviklingsønsker.

På 9. klassetrin udarbejder den enkelte elev en uddannelsesplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke mål eleven har for uddannelse efter skolen. Uddannelsesplanen skal af skolen sendes den ungdomsuddannelse, som eleven har valgt at starte på efter sommerferien. Uddannelsesplanen skal være udarbejdet senest den 15. marts.

Oversigt over vejledningsaktiviteter:

8. klasse. Efterår

Klassemøde:
- Introduktion af uddannelsesbogen og
- information om introduktionskurser på ungdomsuddannelserne
Samtale med eleverne om deres uddannelsesbog og -plan

9. klasse. Efterår

Klassemøde:
- Introduktion af uddanelsesbogen og uddannelsesplanen
- Information om ungdomsuddannelserne.
- Information om praktik og praktikseddel
Samtale med eleverne om deres uddannelsesbog og -plan
Uge 46: praktik

UU-vejleder for Agerskov Kristne Friskole er Marianne Thorøe. Marianne træffes efter aftale på skolen.

 

Links:  
  www.uddannelsesguiden.dk
www.optagelse.dk
www.efterskole.dk
www.eud-info.dk
www.elevplan.dk
www.vejledning.dk
www.lme.dk
www.kristne-gym.dk
Hvad vil du være? Få hjælp til at vælge uddannelse og job
Udskriv ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne
Find din efterskole
Erhvervsuddannelser
Værktøj til planlægning af erhvervsuddannelser
Nøglen til samtlige skoler og uddannelsessteder i Sønderjylland og Ribe amter
Løgumkloster Efterskole
Det Kristne Gymnasium