Billedet på sidehoved
 • Agerskov Kristne Friskole
 • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
 • 74833532
 • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Færdselsundervisning

Politi og færdselskontaktlærer er nøglepersoner, når det drejer sig om skolens færdselsundervisning.

Færdselskontaktlæreren vejleder sine kolleger om materialer til færdselsundervisningen og fungerer som bindeled mellem skole og det lokale politi og andre instanser, der har med færdselssikkerhed og undervisning at gøre.

Nogle af de opgaver, som skole og politi samarbejder omkring, er:

 • At planlægge gå- og cyklistprøver
 • At uddanne og føre tilsyn med skolepatruljen
 • At forberede og afholde cykeleftersyn og lygtekontrol
 • At samarbejde om løsning af problemer vedrørende skolevejen
 • At forberede og at gennemføre færdselsundervisning og kampagner på skolen

I Fælles Måls beskrivelse af færdselsundervisningen inddeler man undervisningen i tre overordnede kategorier, som udvikles gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen:

 • Sikker trafikal adfærd
 • Samspil, regler og risici
 • Ansvarlighed i trafikken.

Færdselskontaktlæreren på AKF er Leon Juhl