Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Kortlægning af undervisningsmiljø og trivsel ved hjælp af en undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (UML) kapitel 4 § 6 skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på uddannelsesstedet, som pendant til arbejdspladsvurderingen.

Undervisningsmiljøloven skal være med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet og skabe en fælles dialog om og udvikling af undervisningsmiljøet sådan at eleverne trives bedst muligt.

Der arbejdes løbende med forskellige fokuspunkter, og i september 2018 blev der i 3., 6. og 8. kl. lavet en undersøgelse vedrørende elevernes trivsel, det faglige og sociale læringsmiljø, skolens rammer og indeklima.

Til dette benyttedes Undervisningsministeriets Trivselsværktøj.

Trivselsmålingen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen. 

Undersøgelsesrapporten for 3. klasse

Undersøgelsesrapporten for 6. og 8. klasse

Opfølgning og indsatsområder