Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

AKT - Adfærd, Kontakt, Trivsel

Tanken med AKT-funktionen er, at den skal hjælpe skolerne med at håndtere de elever, der har forskellige sociale og emotionelle problemer.

Alle elever kan komme til at tale med en AKT-lærer, hvis der er et behov. Proceduren for samtaler er følgende:

  1. Kontakt din klasselærer: Fortæl om problemstillingen eller problemstillingerne. Hvis barnet sammen med klasselæreren finder ud af, at det er en god idé at tale med en anden om problemerne, tager klasselæreren kontakt til AKT-læreren.
  2. Klasselæreren tager en snak med forældrene om behovet for samtale, og i fællesskab beslutter de, om deres barn skal tale med en AKT-lærer.
  3. Klasselæreren og AKT-læreren lægger en handleplan: Formål med samtalerne, tidsramme for samtaler og efterfølgende evaluering samt evt. videre forløb.
  4. Al kontakt til hjemmet går altid gennem klasselæreren.

På AKF er der to AKT-lærere:
Bente Friis, som hovedsageligt varetager opgaver fra 5.- 9. klasse.
Linda Jørgensen, som hovedsageligt varetager opgaver fra 0. - 4. klasse

Vi taler med hinanden og evt. skolelederen om opgaven og har også mulighed for supervision fra skolens PPR-psykolog. AKT–læreren har tavshedspligt. Kun i situationer, hvor der er tale om omsorgssvigt eller kriminelle forhold, har vi underretningspligt.