Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Forældre kan henvende sig til rådgivningen, hvis deres barn har vanskeligheder fx i daginstitutionen, i skolen eller hjemmet.
Desuden kan skolens lærere i samarbejde og forståelse med forældre også bede PPR om specifik hjælp og støtte.
I samarbejde med forældrene undersøger PPR problemerne og stiller forslag om, hvordan de kan løses, for eksempel:

  • tale-høreundervisning
  • begynde specialundervisning
  • psykologisk behandling af børn
  • social træning af klasser/grupper
  • rådgivning til forældre om opdragelse

Den pædagogiske psykologiske vurdering kan gennemføres enten som en analyse af elevens situation ud fra foreliggende samtaler med elevens lærere, forældre eller andre nøglepersoner eller som en grundigere undersøgelse af elevens vanskeligheder.

Hvor omfattende undersøgelsen skal være afhænger af elevens situation, men det kan være nødvendigt at foretage en række prøver.

 

Tønder Kommune tilbyder også åben anonym rådgivning hver torsdag fra 14.00-17.00 på kommunens distriktsskoler.

Her er der mulighed for at tale med en psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, fysioterapeut/ergoterapeut/talehørekonsulent.

Læs mere på PPR´s hjemmeside: ppr.toender.dk

Tønder Kommune Rådhuset
Børne- og Skoleforvaltningen
Kongevej 57
6270 Tønder
Tlf.: 74 92 92 92