• Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
image

Skolepatruljen

Der er skolepatrulje tilknyttet skolen. Det er elever fra 7., 8. og 9. kl., der klarer denne vigtige og nødvendige opgave.
Deres hovedopgave er at følge elever over Præstegårdsvej, når de kommer fra Agerskov Busstation.


Der er normalt skolepatrulje om morgenen fra 8.10 – 8.20.

Efter skoletid er der ikke skolepatrulje, men elever, der går i SFO, bliver kl. 14.10 fulgt til Agerskov Busstation af en ansat fra SFO.
Øvrige elever, der skal til busstationen om eftermiddagen, går til de respektive busafgange.

Kontaktlærer for skolepatruljen er Bruno Larsen.