Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Elevforum

De allerfleste har et ønske om, at demokrati stadigt udvikles, det ønsker vi også på AKF.

Demokrati og demokratisk dannelse står øverst i rækken af værdier i Friskoleloven, og der er en fælles bevidsthed hos såvel politikere som lærere om, at skolen ikke alene skal undervise i, men også med demokrati. Dette tilslutter vi os også på AKF.

Derfor har de fleste skoler et elevråd, hvor klassens repræsentanter diskuterer forskellige forhold på skolen.

På AKF har vi et Elevforum bestående af elever fra 6. klasse til 9. klasse, der samles ca. fire gange årligt eller efter behov. Elevforum er med til at dække både skolens og elevernes behov for et mødested, der åbner mulighed for medbestemmelse og udvikling vedrørende konkrete projekter, mærkesager og fokuspunkter samt engagement og ansvarlighed omkring skolens kultur og sociale liv. Vi har gennem de seneste år bl.a. drøftet morgensang på AKF, hvilket har ført til en større vægtlægning af sang – og musikdelen. Eleverne har også været på banen med gode forslag og initiativer vedrørende legepladsarealerne. Mobning, skolevenordning, sms-etik, sprogtone m.m er emner vi også tager op i vores elevforum.

Ud over et elevforum af repræsentanter for de enkelte klasser er det vigtigt, at alle elever på AKF oplever, at de er vigtige ambassadører og repræsentanter for styrkelse af det gode fællesskab samt medleven og lyst til at engagere sig i skolens hverdag.
 

Elevforum havde i dette skoleår sit første møde i midten af september, og her blev der valgt hhv. en formand og næstformand. Formand blev Emma Staugaard Jørgensen fra 9.A og næstformand Sarah Boll fra 9.B.