Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Skolepenge

Det økonomiske grundlag for skolen bygger især på, at staten giver tilskud til undervisningen med en procentdel af folkeskolens udgift pr. elev – for øjeblikket 76%.

Skolens resterende finansieringsbehov dækkes primært ved skolepenge for eleverne, julemarked og gaver.

Skolepenge pr. måned for skoleåret 2018/19:
1. barn 1150 kr.
2. barn 800 kr.
De følgende børn gratis.

Der gives ikke befordringstilskud fra staten, og derfor er det desværre nødvendigt med et befordringstilskud for de elever, der benytter skolens bus og Agerskov Taxi. Der betales også her udelukkende for første og andet barn, og beløbet er 200 kr. om måneden pr. barn.

Der betales skolepenge i 12 måneder – for 9. klasse dog kun i 11 måneder.

 

Fripladstilskud

Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge på private friskoler under hensyntagen til forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene fordeles til skolerne af Fripladsudvalget.

Ved skoleårets start sender vi ansøgningsskema ud til alle forældre. Man udfylder ansøgningsskemaet og vedlægger kopi af sin årsopgørelse fra foregående år. Man skal vedlægge denne kopi, da skolen skal kunne attestere, at tallene er rigtigt påført.

Fripladsudvalget sender hvert år en fordelingsnøgle til skolerne.
Hvert år i december får vi tilskud til fordeling blandt de ansøgere, der er berettigede.