Billedet på sidehoved
  • Agerskov Kristne Friskole
  • Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov
  • 74833532
  • akf@agerskovkristnefriskole.dk
Billedet på sidehoved

Lidt historie
Skolen begyndte i 1976 i en ombygget garage i Nørregade med 10 elever. Men pga. nogle beboerklager måtte skolen i en kort periode flytte til en gård i Jægerlund, hvor der blev holdt skole på loftet.
Normeringen var helt i top - 3 lærere var ansat for at servicere de 10 elever!
Spørgsmålene var mange:
- kan det i det hele taget kaldes en skole?
- er det da ikke synd for børnene?
- mon den stadig eksisterer, når vinteren er omme?

2 år senere rykkede AKF ned på Præstegårdsvej i den gamle kommuneskole med 63 elever.
Siden da er der sket en jævn vækst frem til i dag, hvor elevantallet ligger omkring 220.

Virkeligheden overhalede fantasien
Der var vist ikke nogen, der dengang havde fantasi til at forestille sig, at vi i dag skulle nå så langt. Godt nok er der igennem årene blevet drømt mange drømme, men virkeligheden kom til at overhale fantasien. Nu er vækst i sig selv jo ikke udtryk for kvalitet – blev det til andet end en almindelig skole med et andet navn?

Elever på AKF
Kigger vi ind ad vinduet på AKF, ser vi en flok elever, der er fulde af krudt og energi og med lyst til livet i alle dets afskygninger. Og samtidig møder vi elever, der har fokus på læring og vidensdeling, og hvor de får mulighed for at opleve, at kundskaberne er med til at lukke verden op og give næring til de mange drømme.

En flok engagerede lærere tager hånd om eleverne og undervisningen, og i fællesskab opbygges et læringsrum, hvor kammeratskabet trives, og den enkelte elev møder anerkendelse, tryghed og omsorg. Et godt afsæt til den virkelige verden.

Jamen – er det ikke bare en almindelig skole?
Hvorfor betale for noget, man kan få gratis andre steder?
Er forskellen til at få øje på?
Mange forældre har i tidens løb givet udtryk for, at skolen er noget særligt for dem.
De føler sig hjemme og oplever, at de ikke er et fremmedelement på skolen. Skolen har brug for dem, hvis det skal lykkes at skabe et rum, hvor undervisning og værdier smelter sammen.

Skolens værdigrundlag
Værdigrundlaget for Agerskov Kristne Friskole viser, hvilke værdier der er kendetegnet for skolen, samt hvilke værdier der skal ligge til grund for skolen i de kommende år. Derfor lyder skolens værdigrundlag sådan:
AKF vil være stedet hvor:
- Anerkendelse, tryghed og omsorg er en virkelighed!
- Kristentroen er en naturlig del af hverdagen!
- Faglig udvikling og kreativitet har høj prioritet!

Når vi ser på skolen i dag, kan vi konstatere, hvordan det går netop nu. Vi kan stoppe op, lave undersøgelser, tests m.v. for at måle skolens liv og puls, som det ser ud i dag. Samtidig skal vi forme skolen, som vi gerne vil have, at den skal være i morgen. Det er med de øjne og med de tanker, at skolens værdigrundlag er blevet udformet. Vi har hver dag et mål for, hvordan morgendagens AKF skal være, og det vil vi arbejde ud fra.

Midt i de faglige mål og pædagogiske tiltag, som skolens værdigrundlag har fokus på, har den midterste sætning en grundlæggende betydning for AKF.
Her på skolen er kristentroen ikke bare en hyggelig indpakning af livets grundvilkår, men en enkel og livsnær tillid til Gud og hans kærlighed til det enkelte menneske. I Guds verden finder vi tilgivelse og værdi til trods for det, vi er og det vi gør – det er kærlighed, der vil noget og som vender op og ned på et menneskeliv. Du og jeg har værdi, og Gud vil os.

Denne virkelighed får konsekvenser for den måde, vi møder hinanden på i hverdagen, for den måde, vi afholder vores morgenandagt på, samt på vores kristendomsundervisning.
Dog ønsker vi ikke at AKF skal være en ghetto for folk med den rette tro og de rette meninger, men et fællesskab, hvor vi møder livet i al dets mangfoldighed og i tillid til, at vi i troen på Gud finder et livsbekræftende afsæt for hverdagen på skolen.